Welkom op onze geheel vernieuwde website.

Wij zijn een bedrijf dat uit verschillende takken bestaat. In grote lijnen bestaan wij uit 3 verschillende onderdelen, te weten:

1. Orgacom BV
2. Moerman Fourage
3. Veehouderij

Orgacom BV

Hiermee kunnen wij alles betekenen voor u op het gebied van Organische Meststoffen.

Moerman Fourage

In deze tak verzorgen wij uw fouragemiddelen, maar ook paardenmest voeren wij voor u af.

Veehouderij

Wij hebben ook 2 stallen met vee, melken doen wij niet meer.

Kijk rond op onze website en zie wat wij voor u kunnen betekenen, in principe is niets ons te gek.