Onze veehouderij beperkt zich tot het houden van zoogkoeien, de kalfjes lopen bij de moeder.

Het jonge vee fokken we op en hieruit hebben we regelmatig mooie stiertjes en kuisjes, die wij verkopen of verder mee fokken.

Tot een paar jaar geleden melkte wij ook nog een aantal koeien, maar tegenwoordig moet je heel groot zijn om daar nog wat aan te kunnen verdienen. De koeien zijn eigenlijk ook altijd een hobby geweest.

In de winter staat het vee in onze 2 stallen en 's zomers gaan ze naar buiten, aan het Kreekpad, de Schapendijk of natuurlijk op ons eigen stukje land achter de boerderij aan de Dorpsweg.