Op het gebied van organische meststoffen kunt u ook bij ons terecht.

Wat kunnen wij:


Wij handelen in alle soorten gangbare en biologische mest uit de agragrische sector zoals bijvoorbeeld:

* Varkensmest
* Kippenmest
* Geitenmest
* Rundermest

Dit geldt voor zowel vaste mest als drijfmest. Biologische mest moet door het Skal gecertificeerd zijn.

Groen of GFT compost kunnen wij ook leveren.

Ook afvoer van allerlei reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie en datgene wat onder de BOOM-regeling valt behoort tot onze mogelijkheden. BOOM-regeling houdt in dat de mest het gehele jaar uitgereden mag worden en stikstof voor de helft meetelt.